สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.253
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วินด์ชิลล์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/03/2547
วันที่เริ่มใช้ :08/03/2561
วันที่หมดอายุ :07/03/2562
ที่อยู่ :159/16 ถ.กาญจนาภิเษก หมู่ 17
:แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10170
โทรศัพท์ :0-2885-2995
โทรสาร :0-2885-2998
E-Mail :sales@windchill.co.th
Website : www.windchill.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :8
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 05/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร