สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.252
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/03/2547
วันที่เริ่มใช้ :08/03/2561
วันที่หมดอายุ :07/03/2562
ที่อยู่ :107 ซ.รามคำแหง 43/1 (คุณหญิงเจือ)
:แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2936-6624-5
โทรสาร :0-2936-6627
E-Mail :project@udc-civil.com
Website : www.udc-civil.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :25
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 21/12/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร