สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.251
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เซ็กโก้ เอช.วี. จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/03/2547
วันที่เริ่มใช้ :08/03/2547
วันที่หมดอายุ :07/03/2548
ที่อยู่ :1431-1431/1 ซ.สุขุมวิท 107 ถ.สุขุมวิท หมู่ 2
:ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง
จังหวัด :สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :10270
โทรศัพท์ :0-2361-8783-6
โทรสาร :0-27499329
E-Mail :secco_hv@ksc.th.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 31/01/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร