สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.250
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เทคโนโลยี่ แอสโซซิเอชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/03/2547
วันที่เริ่มใช้ :08/03/2561
วันที่หมดอายุ :07/03/2562
ที่อยู่ :216/11 อาคารแอล.พี.เอ็น ทาวน์เวอร์ ชั้นที่ 8
:ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10120
โทรศัพท์ :0-2285-4312-4
โทรสาร :0-2285-4299
E-Mail :pharthep@yahoo.com
Website : -
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 27/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร