สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.25
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2561
วันที่หมดอายุ :30/11/2562
ที่อยู่ :221/1 ซ.ประชาชื่น 37 ถ.ประชาชื่น
:แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10800
โทรศัพท์ :02-975-9300
โทรสาร :0-2975-9312
E-Mail :maa@maathai.com
Website : www.maathai.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :104
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 10/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร