สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.249
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เชลล์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/03/2547
วันที่เริ่มใช้ :17/07/2559
วันที่หมดอายุ :16/07/2560
ที่อยู่ :10 ถนนสุนทรโกษา
:แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :0-2249-0491
โทรสาร :0-2249-8393
E-Mail :C.Angsuvajrakon@shell.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 16/07/2559
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร