สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.249
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เชลล์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 08/03/2547
วันที่เริ่มใช้ 22/06/2561
วันที่หมดอายุ 21/06/2562
ที่อยู่ 10 ถนนสุนทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10110
โทรศัพท์ 02-262-7000
โทรสาร 02-249-8393
E-Mail d.wongnimmarn@shell.com
Website www.shell.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 29/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร