สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.249
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เชลล์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/03/2547
วันที่เริ่มใช้ :17/07/2559
วันที่หมดอายุ :16/07/2560
ที่อยู่ :10 ถนนสุนทรโกษา
:แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :02-262-7000
โทรสาร :02-249-8393
E-Mail :d.wongnimmarn@shell.com
Website : www.shell.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 29/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร