สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.248
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/03/2547
วันที่เริ่มใช้ :20/08/2561
วันที่หมดอายุ :19/08/2562
ที่อยู่ :31 ซ.เพชรเกษม 96 ถ.เพชรเกษม
:แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10160
โทรศัพท์ :0-2809-2062-3
โทรสาร :0-2421-1465, 02-421-8500
E-Mail :kttechnical@yahoo.com , kttechnical@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 17/08/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร