สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.247
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วรมันแอนด์แอสโซซิเอทศ์ คอนซอลแทนส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/03/2547
วันที่เริ่มใช้ :08/03/2558
วันที่หมดอายุ :07/03/2559
ที่อยู่ :44/37 ซ.ทุ่งมังกร 3 ถ.ทุ่งมังกร หมู่ที่ 4
:แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10170
โทรศัพท์ :0-2448-9061-2
โทรสาร :0-2884-3961
E-Mail :karan@engineering.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 13/02/2558
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร