สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.246
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ดีซีเอส แอสโซซิเอทส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 08/03/2547
วันที่เริ่มใช้ 26/02/2561
วันที่หมดอายุ 25/02/2562
ที่อยู่ 54/1 ม.7
ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง
จังหวัด ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83110
โทรศัพท์ 076-609-403
โทรสาร
E-Mail nungruthai@dcs.co.th
Website www.dcs.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 7
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 07/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร