สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.246
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ดีซีเอส แอสโซซิเอทส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/03/2547
วันที่เริ่มใช้ :26/02/2560
วันที่หมดอายุ :25/02/2561
ที่อยู่ :54/1 ม.7
:ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง
จังหวัด :ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ :83110
โทรศัพท์ :076-684-099
โทรสาร :
E-Mail :acct@dcs.co.th
Website : www.dcs.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :7
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 26/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร