สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.245
ชื่อนิติบุคคล บริษัท โกลเด้น แพลน จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 08/03/2547
วันที่เริ่มใช้ 08/03/2562
วันที่หมดอายุ 07/03/2563
ที่อยู่ 70/1 ซ.พหลโยธิน32 ถนนพหลโยธิน
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 021158176
โทรสาร 021158177
E-Mail mailbox@goldenplan.co.th
Website www.goldenplan.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 05/03/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร