สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.245
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โกลเด้น แพลน จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/03/2547
วันที่เริ่มใช้ :08/03/2560
วันที่หมดอายุ :07/03/2561
ที่อยู่ :45/3 ซ.เฉลิมสุข ถ.รัชดาภิเษก
:แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :0-2939-0635-40
โทรสาร :0-2939-0816
E-Mail :mailbox@goldenplan.co.th , goldenplan@thai.com
Website : www.goldenplan.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 20/02/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร