สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.244
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ควอลิเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/02/2547
วันที่เริ่มใช้ :09/02/2549
วันที่หมดอายุ :08/02/2550
ที่อยู่ :1093/149 หมู่ 12 ถ.บางนา-ตราด (กม.3)
:แขวงบางนา เขตบางนา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10260
โทรศัพท์ :0-2399-5720
โทรสาร :0-2399-5728-9
E-Mail :qtec@qtec.co.th
Website : www.qtec.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :10
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 31/01/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร