สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.243
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท คอร์เนอร์สโตน แมเนจเม้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/02/2547
วันที่เริ่มใช้ :15/06/2561
วันที่หมดอายุ :14/06/2562
ที่อยู่ :152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30 ยูนิต 02
:ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10500
โทรศัพท์ :0-2637-8630
โทรสาร :0-2637-8634
E-Mail :cornerstone@conrnerstonemgmnt.com
Website : www.cornerstonemgmnt.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :9
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 05/04/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร