สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.243
ชื่อนิติบุคคล บริษัท คอร์เนอร์สโตน แมเนจเม้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/02/2547
วันที่เริ่มใช้ 15/06/2562
วันที่หมดอายุ 14/06/2563
ที่อยู่ 152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30 ยูนิต 02
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500
โทรศัพท์ 0-2637-8630
โทรสาร 0-2637-8634
E-Mail srirat.saksobhavivat@cornerstonemgmnt.com
Website www.cornerstonemgmnt.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 7
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 07/05/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร