สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.242
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ซีวิล เทค ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/02/2547
วันที่เริ่มใช้ :09/02/2561
วันที่หมดอายุ :08/02/2562
ที่อยู่ :90/13-14 อาคารชุดเพ็ญศิริเพลซ ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน
:แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :0-2941-7529-31
โทรสาร :0-2941-9980
E-Mail :ctc.hq@civiltechdesign.com
Website : www.civiltechdesign.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :20
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 01/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร