สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.242
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ซีวิล เทค ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/02/2547
วันที่เริ่มใช้ 09/02/2562
วันที่หมดอายุ 08/02/2563
ที่อยู่ 90/13-14 อาคารชุดเพ็ญศิริเพลซ ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 0-2941-7529-31
โทรสาร 0-2941-9980
E-Mail ctc.hq@civiltechdesign.com
Website www.civiltechdesign.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 20
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 25/01/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร