สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.240
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/02/2547
วันที่เริ่มใช้ :09/02/2556
วันที่หมดอายุ :08/02/2557
ที่อยู่ :120/196 ถ.ราชปรารภ
:แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :0-2656-3815-8, 0-2208-0577-8
โทรสาร :0-2656-2600-1, 0-2208-0679
E-Mail :bsycon@bsy.th.com
Website : www.bsy.th.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :25
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 31/01/2556
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร