สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.24
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วิษณุคม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2552
วันที่หมดอายุ :30/11/2553
ที่อยู่ :444 ถนนรัชดาภิเษก
:แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10320
โทรศัพท์ :0-2511-3093
โทรสาร :0-2511-3093
E-Mail :visanucom@visto.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 30/11/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร