สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.239
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/02/2547
วันที่เริ่มใช้ :09/02/2561
วันที่หมดอายุ :08/02/2562
ที่อยู่ :1111/121 ถนนลาดพร้าว
:แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :0-2513-8891-4
โทรสาร :0-2513-8268
E-Mail :info@agroupconsult.com
Website : www.agroupconsult.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :13
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/12/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร