สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.238
ชื่อนิติบุคคล บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/02/2547
วันที่เริ่มใช้ 09/11/2561
วันที่หมดอายุ 08/11/2562
ที่อยู่ 50 หมู่ 18 บ้านละเอาะ ถนนสุรินทร์-ปราสาท
ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์
จังหวัด สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ 32000
โทรศัพท์ 0-2953-5808-10
โทรสาร 0-2953-5429
E-Mail woranitath@yahoo.com
Website -
จำนวนวิศวกรในบริษัท 14
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 03/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร