สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.238
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/02/2547
วันที่เริ่มใช้ :09/11/2560
วันที่หมดอายุ :08/11/2561
ที่อยู่ :50 หมู่ 18 บ้านละเอาะ ถนนสุรินทร์-ปราสาท
:ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์
จังหวัด :สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :32000
โทรศัพท์ :0-2953-5808-10
โทรสาร :0-2953-5429
E-Mail :woranitath@yahoo.com
Website : -
จำนวนวิศวกรในบริษัท :14
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 03/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร