สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.237
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/02/2547
วันที่เริ่มใช้ :09/02/2561
วันที่หมดอายุ :08/02/2562
ที่อยู่ :5, 7 ซ.สุขุมวิท 60 ถ.สุขุมวิท
:แขวงบางจาก เขตพระโขนง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10260
โทรศัพท์ :0-2741-4929
โทรสาร :0-2741-4930
E-Mail :ngi@ngi.co.th
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :13
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 09/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร