สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.236
ชื่อนิติบุคคล :ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี อี ดี คอนส์ 561
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/02/2547
วันที่เริ่มใช้ :09/02/2561
วันที่หมดอายุ :08/02/2562
ที่อยู่ :153/4 ถ.ประชาสามัคคี หมู่ 2
:ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ
จังหวัด :อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :34190
โทรศัพท์ :0-4532-5271,08-6648-4571
โทรสาร :045-254-571
E-Mail :cedcons561@yahoo.co.th
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 07/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร