สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.234
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอ เค จี จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/02/2547
วันที่เริ่มใช้ 01/04/2561
วันที่หมดอายุ 31/03/2562
ที่อยู่ 201/73 ซ.วิภาวดีรังสิต 64 (มหานคร)
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10210
โทรศัพท์ 0-2521-8488
โทรสาร 0-2521-8489
E-Mail akgphansak@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 30/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร