สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.234
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ เค จี จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/02/2547
วันที่เริ่มใช้ :01/04/2561
วันที่หมดอายุ :31/03/2562
ที่อยู่ :201/73 ซ.วิภาวดีรังสิต 64 (มหานคร)
:แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10210
โทรศัพท์ :0-2521-8488
โทรสาร :0-2521-8489
E-Mail :akgphansak@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 30/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร