สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.233
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท แอตแลนติค เอนจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/12/2546
วันที่เริ่มใช้ :08/12/2558
วันที่หมดอายุ :07/12/2559
ที่อยู่ :319/48-49 ถ.วิภาวดีรังสิต
:แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :0-2616-1004-6
โทรสาร :0-2616-1002
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 10/11/2558
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร