สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.232
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/12/2546
วันที่เริ่มใช้ :08/05/2561
วันที่หมดอายุ :07/05/2562
ที่อยู่ :319/48-49 ถ.วิภาวดีรังสิต
:แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :0-2616-1004-6
โทรสาร :0-2616-1003
E-Mail :genie.design2016@gmail.com
Website : www.genie-en.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :8
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 23/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร