สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.231
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็ม แอนด์ อี เอ็นจิเนียริ่ง 49 จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/12/2546
วันที่เริ่มใช้ :08/12/2560
วันที่หมดอายุ :07/12/2561
ที่อยู่ :102 ชั้น 4 อาคารอรรถกระวี ซ.สุขุมวิท 26 ถ.สุขุมวิท
:แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :0-2261-4449
โทรสาร :0-2261-4447
E-Mail :me49@me49.co.th
Website : www.49group.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :25
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 17/11/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร