สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.230
ชื่อนิติบุคคล บริษัท อินเตอร-คอนซัลท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 08/12/2546
วันที่เริ่มใช้ 08/12/2561
วันที่หมดอายุ 07/12/2562
ที่อยู่ 70/622 หมู่ 7 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ถนนประชาชื่น
ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ 0-2573-5102, 0-2573-7507
โทรสาร 0-2574-3185
E-Mail suebsak970@yahoo.com
Website www.interconsult.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 6
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 17/11/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร