สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.230
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อินเตอร-คอนซัลท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/12/2546
วันที่เริ่มใช้ :08/12/2560
วันที่หมดอายุ :07/12/2561
ที่อยู่ :70/622 หมู่ 7 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ถนนประชาชื่น
:ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :0-2573-5102, 0-2573-7507
โทรสาร :0-2574-3185
E-Mail :suebsak970@yahoo.com
Website : www.interconsult.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 05/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร