สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.23
ชื่อนิติบุคคล บริษัท แมคโครคอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ 01/12/2561
วันที่หมดอายุ 30/11/2562
ที่อยู่ 20 ซอยรัชดาภิเษก 36 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 0-2939-0511-5
โทรสาร 0-2939-0580
E-Mail macro01@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 7
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 19/11/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร