สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.228
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท สแตรตีเจีย เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/11/2546
วันที่เริ่มใช้ :10/11/2560
วันที่หมดอายุ :09/11/2561
ที่อยู่ :16/42 ซ.อินทามระ 17 ถ.สุทธิสาร
:แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :0-2616-0162, 0-2271-2965-6
โทรสาร :0-2616-0248,08-1439-4538
E-Mail :sureeporn_secc@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :8
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 07/11/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร