สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.227
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เฟลโลว์ เอ็นจิเนียร์ส คอนซัลแตนตส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/11/2546
วันที่เริ่มใช้ :10/11/2546
วันที่หมดอายุ :09/11/2547
ที่อยู่ :52/92 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 96/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์
:แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10700
โทรศัพท์ :0-2424-1226
โทรสาร :0-2879-1184
E-Mail :pooopong@asiaaccess.net.th
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 31/01/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร