สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.226
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไอ.เอ.เคมีคอลส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/11/2546
วันที่เริ่มใช้ :10/11/2560
วันที่หมดอายุ :09/11/2561
ที่อยู่ :198/6 ซ.ทองหล่อ ถ.วิภาวดีรังสิต 22
:แขวงจอมพล เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :0-2938-6604-5
โทรสาร :0-2938-8004
E-Mail :info@iachemicals.com
Website : www.iachemical.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 24/10/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร