สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.225
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ซี สเปคตรัม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/11/2546
วันที่เริ่มใช้ :10/11/2560
วันที่หมดอายุ :09/11/2561
ที่อยู่ :555/53 อาคารเอส เอส พี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย)
:แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :0-2711-6980-82, 08-1821-9246
โทรสาร :0-2711-6983
E-Mail :mana_seaspectrum@yahoo.com.au
Website : -
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 03/10/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร