สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.224
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อาร์คิเทคเชอแรล เอ็นจิเนียริ่ง 49 จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/11/2546
วันที่เริ่มใช้ :10/11/2560
วันที่หมดอายุ :09/11/2561
ที่อยู่ :102 ชั้น 8 อาคารอรรถกระวี ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท
:แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :0-2661-4030-1
โทรสาร :0-2204-1848
E-Mail :ae49@ae49.co.th
Website : www.ae49@ae49.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :20
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 24/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร