สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.224
ชื่อนิติบุคคล บริษัท อาร์คิเทคเชอแรล เอ็นจิเนียริ่ง 49 จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/11/2546
วันที่เริ่มใช้ 10/11/2561
วันที่หมดอายุ 09/11/2562
ที่อยู่ 102 ชั้น 8 อาคารอรรถกระวี ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10110
โทรศัพท์ 0-2661-4030-1
โทรสาร 0-2204-1848
E-Mail ae49@ae49.co.th
Website www.ae49@ae49.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 20
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 24/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร