สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.223
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วี เอ อาร์ เอส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/10/2546
วันที่เริ่มใช้ :30/05/2560
วันที่หมดอายุ :29/05/2561
ที่อยู่ :62 หมู่ที่ 2
:ต.หนองหอย อ.เมือง
จังหวัด :เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :50000
โทรศัพท์ :053-140160-1
โทรสาร :053-817-500
E-Mail :Vars1997@vars.com
Website : www.vars.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :8
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 30/04/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร