สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.223
ชื่อนิติบุคคล บริษัท วี เอ อาร์ เอส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 13/10/2546
วันที่เริ่มใช้ 30/05/2562
วันที่หมดอายุ 29/05/2563
ที่อยู่ 62 หมู่ที่ 2
ต.หนองหอย อ.เมือง
จังหวัด เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50000
โทรศัพท์ 053-140160-1
โทรสาร 053-817-500
E-Mail Vars1997@vars.co.th
Website www.vars.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 13
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 28/03/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร