สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.222
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไบโอฟูเอ็ล จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/10/2546
วันที่เริ่มใช้ :15/06/2555
วันที่หมดอายุ :14/06/2556
ที่อยู่ :49/533 ซ.บุญส่งโสพิศ ถ.นวมินทร์ หมู่ 5
:แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :0-2734-5450-2
โทรสาร :0-2734-7949
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 18/05/2555
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร