สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.221
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โพสท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/10/2546
วันที่เริ่มใช้ :08/12/2560
วันที่หมดอายุ :07/12/2561
ที่อยู่ :425/38 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านพาร์คแกลเลอรี่ ซอยชินเขต 2/37 ถนนประชาชื่น
:แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10210
โทรศัพท์ :0-2580-9461-3
โทรสาร :0-2580-9463
E-Mail :postcompany@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 02/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร