สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.220
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อี เอ็ม ไซน์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/10/2546
วันที่เริ่มใช้ :01/10/2561
วันที่หมดอายุ :30/09/2562
ที่อยู่ :11/45 หมู่ที่ 5
:ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11130
โทรศัพท์ :0-2862-0240-2
โทรสาร :0-2862-3282
E-Mail :emsign@em-sign.com
Website : www.em-sign.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :13
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 20/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร