สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.22
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เค.ซี.เอส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2560
วันที่หมดอายุ :30/11/2561
ที่อยู่ :2922/267 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 22
:ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2308-2481-5
โทรสาร :0-2308-2485
E-Mail :kcs_asso@yahoo.com
Website : www.kcs-asso.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :20
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 09/11/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร