สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.22
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เค.ซี.เอส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ 01/12/2561
วันที่หมดอายุ 30/11/2562
ที่อยู่ 2922/267 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ ชั้น 22
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10310
โทรศัพท์ 0-2308-2481-5
โทรสาร 0-2308-2485
E-Mail kcs_asso@yahoo.com
Website www.kcs-asso.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 16
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 18/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร