สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.218
ชื่อนิติบุคคล :การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/09/2546
วันที่เริ่มใช้ :08/09/2561
วันที่หมดอายุ :07/09/2562
ที่อยู่ :53 ถ.จรัญสนิทวงศ์ หมู่ 2
:ต.บางกรวย อ.บางกรวย
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11130
โทรศัพท์ :0-2436-3000
โทรสาร :0-2436-3090
E-Mail :sumeth.s@egat.co.th
Website : www.egat.o.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2020
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 05/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร