สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.218
ชื่อนิติบุคคล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 08/09/2546
วันที่เริ่มใช้ 08/09/2561
วันที่หมดอายุ 07/09/2562
ที่อยู่ 53 ถ.จรัญสนิทวงศ์ หมู่ 2
ต.บางกรวย อ.บางกรวย
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11130
โทรศัพท์ 0-2436-3000
โทรสาร 0-2436-3090
E-Mail sumeth.s@egat.co.th
Website www.egat.o.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2020
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 05/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร