สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.217
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ทาฟ อินสเปคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/09/2546
วันที่เริ่มใช้ :08/09/2547
วันที่หมดอายุ :07/09/2548
ที่อยู่ :947 หมู่ 12 อาคารทศพลแลนด์ 3 ชั้น 13 ห้องซี 1
:ถ.บางนา-ตราด กม.3 แขวงบางนา เขตบางนา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10260
โทรศัพท์ :0-2744-0730
โทรสาร :0-2744-0732
E-Mail :tavinspector@maildozy.com
Website : www.tavinspector.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :8
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 31/01/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร