สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.216
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท สุวรรณภูมิ วิศวกรที่ปรึกษา จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/09/2546
วันที่เริ่มใช้ :08/09/2554
วันที่หมดอายุ :07/09/2555
ที่อยู่ :67/39 ซ.ลาดพร้าว 113 ถ.ลาดพร้าว หมู่ 1
:แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :0-2734-2455, 0-2734-0709
โทรสาร :0-2704-7056
E-Mail :sec113@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/08/2554
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร