สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.215
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/09/2546
วันที่เริ่มใช้ :10/11/2560
วันที่หมดอายุ :09/11/2561
ที่อยู่ :222 ถ.วิภาวดีรังสิต
:แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10210
โทรศัพท์ :0-2998-5509
โทรสาร :0-2955-0933
E-Mail :nuttanan.pro@egco.com
Website : www.egco-engineering.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 18/09/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร