สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.215
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 08/09/2546
วันที่เริ่มใช้ 10/11/2560
วันที่หมดอายุ 09/11/2561
ที่อยู่ 222 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10210
โทรศัพท์ 0-2998-5509
โทรสาร 0-2955-0933
E-Mail nuttanan.pro@egco.com
Website www.egco-engineering.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 4
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 18/09/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร