สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.214
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ที่ปรึกษาพัฒนภูมิ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 08/09/2546
วันที่เริ่มใช้ 09/08/2553
วันที่หมดอายุ 08/08/2554
ที่อยู่ 37 ซ.เสรีไทย 81/2 ถ.เสรีไทย
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 0-2919-9450
โทรสาร 0-2919-9403
E-Mail
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 8
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 22/03/2553
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร