สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.214
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ที่ปรึกษาพัฒนภูมิ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/09/2546
วันที่เริ่มใช้ :09/08/2553
วันที่หมดอายุ :08/08/2554
ที่อยู่ :37 ซ.เสรีไทย 81/2 ถ.เสรีไทย
:แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0-2919-9450
โทรสาร :0-2919-9403
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :8
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 22/03/2553
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร