สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.212
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท สยาม คอสไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/09/2546
วันที่เริ่มใช้ :08/09/2546
วันที่หมดอายุ :07/09/2547
ที่อยู่ :1597 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ศรีวรา
:แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2559-3900-2, 0-2559-3126-8
โทรสาร :0-2934-4168
E-Mail :scc@sccth.net
Website : www.sccth.net
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 31/01/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร