สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.211
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/09/2546
วันที่เริ่มใช้ :08/09/2560
วันที่หมดอายุ :07/09/2561
ที่อยู่ :16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง
:แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :02-374-0245-7
โทรสาร :02-374-0248
E-Mail :welcome_to@esquare-th.com
Website : www.esquare-th.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :14
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 12/07/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร