สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.210
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เวิร์ลไวด์ คอนซัลแต้นท์ ออฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/09/2546
วันที่เริ่มใช้ :08/09/2557
วันที่หมดอายุ :07/09/2558
ที่อยู่ :12/552 หมู่ 5 ซ.นนทบุรี 42 ถ.สนามบินน้ำ
:ต.ท่าทราย อ.เมือง
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :0-2950-4168-9,083-33065550
โทรสาร :0-2950-9183,0-3833-7654
E-Mail :wcoe.intl@yahoo.com
Website : wcoeconsult.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 02/09/2557
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร