สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.21
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอส.ดี.ซี. จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2560
วันที่หมดอายุ :30/11/2561
ที่อยู่ :408/53 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 12
:ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :0-2278-1896, 0-2357-1474
โทรสาร :0-2278-4470
E-Mail :sdc.thailand@gmail.com
Website : www.sdcconsultant.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :10
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 20/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร