สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.21
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอส.ดี.ซี. จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ 01/12/2561
วันที่หมดอายุ 30/11/2562
ที่อยู่ 408/53 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 12
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ 0-2278-1896, 0-2357-1474
โทรสาร 0-2278-4470
E-Mail sdc.thailand@gmail.com
Website www.sdcconsultant.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 10
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 20/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร