สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.209
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/09/2546
วันที่เริ่มใช้ :08/09/2560
วันที่หมดอายุ :07/09/2561
ที่อยู่ :144/96 ถนนเสรีไทย
:แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :0-2377-4410
โทรสาร :0-2377-0324
E-Mail :info@anav.co.th
Website : www.anav.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 27/08/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร