สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.208
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เพอร์เฟ็คท์ เทสติ้ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/09/2546
วันที่เริ่มใช้ :08/09/2553
วันที่หมดอายุ :07/09/2554
ที่อยู่ :435/14 ซ.แก้วฟ้า ถ.สี่พระยา
:แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10500
โทรศัพท์ :0-2744-8421
โทรสาร :0-2744-8421
E-Mail :samartphon@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 08/09/2553
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร