สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.207
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พีพีแอล เอ็นจิเนียร์ส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/09/2546
วันที่เริ่มใช้ :08/09/2561
วันที่หมดอายุ :07/09/2562
ที่อยู่ :64 ซ.สาทร 10 ถ.สาทรเหนือ
:แขวงสีลม เขตบางรัก
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10500
โทรศัพท์ :0-2237-0080
โทรสาร :0-2635-0634
E-Mail :pp-engineers@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 03/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร