สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.207
ชื่อนิติบุคคล บริษัท พีพีแอล เอ็นจิเนียร์ส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 08/09/2546
วันที่เริ่มใช้ 08/09/2561
วันที่หมดอายุ 07/09/2562
ที่อยู่ 64 ซ.สาทร 10 ถ.สาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500
โทรศัพท์ 0-2237-0080
โทรสาร 0-2635-0634
E-Mail pp-engineers@hotmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 03/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร