สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.206
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท คอนซัลติ้ง เอนยิเนีย จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :20/06/2546
วันที่เริ่มใช้ :23/06/2549
วันที่หมดอายุ :22/06/2550
ที่อยู่ :37/1 ซ.สมประสงค์ 3 (เพชรบุรี 15) ถ.เพชรบุรี
:แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :0-2252-3879-80
โทรสาร :0-2253-4283
E-Mail :dejudom@inet.co.th
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :7
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 14/08/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร