สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.204
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เมกก้าเทค คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :20/06/2546
วันที่เริ่มใช้ :23/06/2561
วันที่หมดอายุ :22/06/2562
ที่อยู่ :103/41,103/42 หมู่บ้านไกรสร ถ.ชลนิเวศน์
:แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :0-2587-7912, 0-2911-9766
โทรสาร :0-2911-9868
E-Mail :mgtcon_2003@yahoo.co.th
Website : www.mgt.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/04/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร