สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.203
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โปรเทคโนโลยี่ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :20/06/2546
วันที่เริ่มใช้ :23/06/2550
วันที่หมดอายุ :22/06/2551
ที่อยู่ :18/18 อาคาร ที 3 เจ ชั้น 3 ถ.นนทบุรี 1 หมู่ 3
:ต.บางกระสอ อ.เมือง
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :0-2968-1900-5
โทรสาร :0-2968-1906-7
E-Mail :prology@csloxinfo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 27/06/2550
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร